De raadplegingen gebeuren ENKEL op afspraak. De afspraken kunnen gemaakt worden:

Online

Kies de gewenste week/dag/uur
Klik op “afspraak”
Vul de gevraagde gegevens in (naam, geboortedatum, tel.nr., e-mail)
Kies "extra test" of "chauffeur" als u dit nodig hebt (gezichtsveld, chauffeursonderzoek, attesten invaliditeit). Dit is niet nodig voor een test met druppels om de pupil te verwijden.
Verduidelijk eventueel de reden van de raadpleging
Druk op “opslaan”

Telefonisch

02 460 42 11
Secretariaat is elke werkdag geopend van 8u00 tot 20u00 en zaterdag van 8u00 tot 12u00

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET MAKEN VAN EEN ONLINE AFSPRAAK

  • Maak één afspraak per persoon. Voor meerdere personen maakt u meerdere afspraken.
  • Bepaalde onderzoeken vergen meer tijd, bv. gezichtsveld bij glaucoom (oogdruk), medische attesten, chauffeursonderzoek, e.d.. Klik hier steeds “extra test” of "chauffeur" aan zodat er voldoende tijd wordt voorzien. Vermeld bij het maken van de afspraak ook de reden.
  • Indien u een oogfundus onderzoek nodig heeft voor o.a. diabetes (suikerziekte) en u hiervoor druppels dient te krijgen om de pupil te verwijden, kan u gedurende 3 à 4 uur niet met de auto rijden. Gelieve hier rekening mee te houden.
  • Annuleer tijdig (minstens 24u op voorhand) uw afspraak indien u niet aanwezig kan zijn. Artikel n° 75 van de Code van de Nationale Orde van Geneesheren staat ons toe om een schadevergoeding aan te rekenen voor een niet nagekomen afspraak en dit zonder het afleveren van een getuigschrift van verstrekkende zorg. Bij niet nagekomen afspraken wordt er 25 euro gefactureerd.
  • U kan uw afspraak telefonisch annuleren op 024604211 of via mail naar oogartswemmel@hotmail.com. U dient dit minstens 24u op voorhand te doen.
  • Gelieve rekening te houden met een druppeltest bij de eerste consultatie van kinderen. Voorzie in uw agenda 1 uur voor het volledige onderzoek.
  • LET OP: gelieve rekening te houden met de verschillende types afspraken. Kies de afspraak die voor u van toepassing is: ‘gekend’, ‘nieuw’, leeftijdsbeperking.

Voor een vlot verloop

Kom op tijd, minsten 5 minuten voor uw afspraak, zodat anderen niet onnodig dienen te wachten.

Verwittig tijdig indien u uw afspraak niet kan nakomen (annuleren of verzetten kan enkel telefonisch). Een niet nagekomen afspraak wordt gefactureerd aan 25 euro.

Maak één afspraak per persoon. Voor meerdere personen maakt u meerdere afspraken.

Uw arts staat ook in voor spoedgevallen. Daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten, ondanks uw afspraak.

Bepaalde onderzoeken vergen meer tijd, bv. gezichtsveld (duurt +/- 30 minuten), medische attesten, chauffeursonderzoek, e.d.. Vermeld bij het maken van de afspraak ook de reden, zodat er voldoende tijd voorzien kan worden.

Indien u een oogfundus onderzoek nodig heeft voor o.a. diabetes (suikerziekte) en dus hiervoor druppels krijgt om de pupil te verwijden, kan u gedurende 3 à 4 uur niet met de auto rijden. Gelieve hier rekening mee te houden.

Gelieve uw identiteitskaart klaar te nemen voor u binnen gaat bij de dokter, zo kunnen we uw gegevens vlot nakijken.

Betaling

Voor uw en onze veiligheid verkiezen we betaling met bankkaart in de praktijk.
We zijn niet geconventioneerd. We zijn wel geaccrediteerd.